16.8 C
Ankara
Çarşamba, Mayıs 29, 2024
Raviler Ravi; Sehl İbni Huneyf (radıyallahu anh)

Sehl İbni Huneyf (radıyallahu anh)

Avatar
1 İÇERİKLER 0 YORUMLAR
Sehl, Medineli olup Evs kabilesine mensuptur. Bedir Gazvesi’ne ve ondan sonraki bütün harblere iştirak etmiştir. Cengâver bir sahâbidir. Uhud Gazvesi’nde müslüman ordusunun bozulduğu sırada Hz. Peygamber’in çevresinde kalmış ve ölüm üzerine Hz. Peygamber’e bîat etmiştir. Daha sonra da Hz. Ali’nin taraftarları arasında yerini almış, Sıffîn savaşına katılmıştır. Sehl’in 40 rivayeti vardır. Bunlardan dört tanesini Buhârî ve Müslim müştereken, ikisini de sadece Müslim rivayet etmiştir. Hadisleri Sünen’lerde yer almaktadır. Hicrî 38. yılda vefât etmiş ve cenâze namazını Hz. Ali kıldırmıştır. Allah ondan razı olsun.
- Riyazus Salihin -

En Fazla Okunan Hadisler

Diğer Hadisler