29.6 C
Ankara
Cuma, Haziran 21, 2024
Raviler Ravi; Hasan İbni Ali İbni Ebû Tâlib (radıyallahu anhümâ)

Hasan İbni Ali İbni Ebû Tâlib (radıyallahu anhümâ)

Avatar
1 İÇERİKLER 0 YORUMLAR
Resûl-i Ekrem Efendimiz’in sevgili torunu Hz. Hasan, hicretin üçüncü yılı ramazanında doğdu. Kendisine Hasan ismini ve Ebû Muhammed künyesini Hz. Peygamber verdi. Efendimiz’in yakın alâkası, şefkati ve terbiyesi altında büyüdü. Râşid halifelerin beşincisidir. Halifelik hakkından Muâviye lehine vaz geçmek suretiyle müslümanlar arasındaki birliği temin etmeye çalıştı. Cömert ve hakîm bir zattı. Hz. Peygamber’den 13 hadîs rivayet etti. Rivayetleri Sünen’lerde yer aldı. 50 (670) yılında vefat eden Hz. Hasan’ın kabri Bakî’dedir. Allah ondan razı olsun.
- Riyazus Salihin -

En Fazla Okunan Hadisler

Diğer Hadisler