Raviler Ravi; Zübeyr İbni Adî

Zübeyr İbni Adî

Avatar
1 POSTS 0 COMMENTS
Rey kadısı olan Zübeyr el-Hemedâni, el-Yânî nisbesiyle bilinir. Güvenilir bir muhaddis ve fakih bir tâbiîdir. Kendisinin Enes İbni Mâlik’ten rivayetleri vardır. Rivayetleri Kütüb-i Sitte’de yer almıştır. Hicri 131 yılında vefat etmiştir. Allah ondan razı olsun.